Poświęcenie kościoła - 1.05.2015

Fot. Krzysztof Kunert