Rzeźba Bolka II oraz nowy dzwon w kościele na Ślęży

Zakończyliśmy prace nad 2 metrową rzeźbą Bolka II, księcia świdnicko-jaworskiego, który był budowniczym zamku na Górze Ślęży. Rzeźba jest odwzorowaniem nagrobka znajdującego się przy sarkofagu Krzeszowie.

Bolko II "Mały" (ur. 1309-1312), książę świdnicko-jaworski, to wielka postać związana ze Ślężą, za której panowania powstał podwójny pierścień zamków obronnych, w tym na szczycie Ślęży. Wówczas wzniesiono murowaną warownię, która przetrwała aż do XV w. Dziś fragmenty murów (absydy) pierwotnego kościoła z XII w. oraz fundamenty średniowiecznego zamku z XIV w. można podziwiać przez szklaną szybę w posadzce kościoła, lub zwiedzając podziemia świątyni.

Bolko II przez całe życie dążył do zjednoczenia śląskiej ziemi z resztą Korony Polskiej. Dzięki niemu doszło do pokonania Krzyżaków pod Płowcami oraz umocnienia interesów Polski na Śląsku. Kronikarz Polski Jan Długosz napisał, że choć inni książęta śląscy zaparli się Ojczyzny - dając się zhołdować Janowi Luksemburskiemu, Niemcowi na tronie czeskim - to on jeden „nie dał się zwieść do tego grzechu, oświadczał głośno, że jest księciem polskim, a od jedności z Polską nigdy nie odstąpi".

Za panowania Bolka II powstał także kościół pierwotny w Sulistrowicach wzmiankowany w 1352 r. Bolko II, ostatni suwerenny polski książę na Śląsku zmarł 28 VII 1368 r., a dla upamiętnienia tej wielkiej postaci dzień 28. lipca jest obchodzony jako Dzień Śląska Polskiego.


Ilona i Józef Winiarscy ur. we Lwowie, obecnie mieszkańcy Świdnicy ufundowali nowy dzwon do kościoła na Ślęży. Poświęcenie pomnika Księcia Bolka II, nowych Ikon na Ślęży oraz dzwonu dokona nasz metropolita Wrocławski ks. Abp. dr Józef Kupny w dniu 28 września 2019 r. o godz. 12.00. Serdecznie zapraszamy na uroczystość. 


Świątynia na Ślęzy została wyremontowana wyłącznie z ofiar wiernych, dlatego prosimy o nabycie przygotowanej przez nas monety, przedstawiającej podobiznę Księcia Bolka II na awersie, na rewersje znajduje się kościół na Ślęży. Dochód ze sprzedaży monety przeznaczony zostanie w całości na renowację kościoła na Ślęży.

Budowa studni i kanalizacji na szczycie Ślęży

Zwracamy się z apelem o pomoc przy budowie studni oraz kanalizacji na szczycie Ślęży.

W trosce zachowanie naturalnych walorów oraz ochronę środowiska Ślężańskiego Parku Krajobrazowego przypominamy, że trwa zbiórka funduszy na projekt i wykonanie studni oraz kanalizacji odprowadzającej ścieki ze szczytu Ślęzy do oddalonej o 1 km oczyszczalni ścieków w Sulistrowiczkach.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z życia parafii w 2018 roku

Raport przeprowadzonych prac w roku 2018:

1. W grudniu 2017 r. zakończyliśmy prace konserwatorskie wewnętrznych ścian świątyni. Ściany zostały osuszone, ubytki uzupełnione i zabezpieczona fugą. Wnęki okien, podobnie jak ściana zachodnia (ołtarzowa) zostały oczyszczone oraz pomalowane na biało.
2. W lutym 2018 r. zamontowaliśmy wykonaną ze złotego piaskowca ambonę, przedstawiającą rzeźbę nawiązującą do ślężańskiej "Panny z rybą".
3. W lutym 2018 wykonane zostały dwie pierwsze stacje drogi krzyżowej.
4. W marcu 2018 zakończyliśmy dokumentację konserwatorską oraz projekty remontu chóru (empory). Projekt obejmował wymianę desek podłogowych, stóp pod filarami, a także nową polichromię.
5. Na początku lipca 2018 na głównej ścianie ołtarzowej kościoła na Ślęży, w prezbiterium zostały umieszczone rzeźby Matki Bożej Bolesnej oraz Św. Jana. Pracę wykonał artysta rzeźbiarz z Obornik Śląskich, Pan Maciej Szczepanek, a poświęcił JE Abp Józef Kupny, Metropolita Wrocławski.
6. W lipcu 2018 nadal trwały prace nad wykonaniem 14 płyt drogi krzyżowej. 10 zostało wykonanych, a 7 umieszczonych docelowo na ścianach wewnątrz świątyni. Płyty poświęcił JE Abp Józef Kupny.
7. W lipcu 2018 r. zainicjowaliśmy akcję budowy studni oraz kanalizacji na szczycie Ślęży. W trosce o zachowanie naturalnych walorów oraz ochronę środowiska Ślężańskiego Parku Krajobrazowego rozpoczynamy zbiórkę funduszy na projekt i wykonanie studni oraz kanalizacji odprowadzającej ścieki ze szczytu Ślęzy do oddalonej o 1 km oczyszczalni ścieków w Sulistrowiczkach. Nasza parafia, jako pierwsza w historii i jedyna dotąd, pochyliła się nad tym problemem, angażując strony – właścicieli i zarządców terenu na szczycie Ślęży.
8. W listopadzie 2018 r. rozpoczęliśmy prace związane z rozbudową Groty Bolka II. Prace na celu mają zwiększenie użyteczności oraz funkcjonalności groty.
9. W grudniu 2018 r. zakończyliśmy remont chóru (empory) w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Ślęży. Prace obejmowały wymianę belek konstrukcyjnych, desek podłogowych, stóp pod filarami oraz nową polichromię. Przywróciliśmy emporze utracone walory artystyczne poprzez wykonanie polichromii według projektu konserwatora zabytków p. Doroty Wandrychowskiej.

Wydarzenia parafialno-ewangelizacyjne w roku 2018:

1. Prawie 3 tysiące osób przywitało Nowy Rok 2018 na Ślęży. Podczas Eucharystii świątynia była wypełniona, mnóstwo ludzi stało na schodach przed wejściem, na scenie i wokoło.
2. 12 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie młodzieżowe pt. „Nie bój się Ducha" w Sulistrowicach, zorganizowane przez naszego wikarego, ks. Jakuba Bartczaka. W spotkaniu wzięło udział ok. 300 osób. Uczestnicy mieli przyjemność posłuchać i porozmawiać z wyjątkowym gościem - s. MARIĄ CZEPIEL - elżbietanką, która wygłosiła konferencję. Była również możliwość posłuchania sylwestrowych świadectw osób, które pojechały na Europejskie Spotkanie Młodych do Bazylei. Msza Św. z Adoracją oraz poczęstunek.
3. 19-20 maja 2018 r. na szczycie Ślęży odbył się jubileusz odzyskania przez Polskę niepodległości. Góra Ślęża jest niemym świadkiem tworzenia zrębów polskiego państwa, podobnie jak chrześcijański Śląsk, który od przeszło 1000 lat wpisuje się w polską historię, stanowiąc jej istotny element. Stąd w porozumieniu z J.E. Arcybiskupem Józefem Kupnym, Metropolitą Wrocławskim, Wojewodą Dolnośląskim Panem Pawłem Hreniakiem oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Sobótka Panem Stanisławem Dobrowolskim, Duszpasterstwo Parafii w Sulistrowicach zorganizowało uroczystość "Ślężańskich Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości". Podczas obchodów odbyło się sympozjum poświęcone setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości z udziałem wybitnych wykładowców akademickich oraz historyków.
4. 3 czerwca 2018 r. o godz. 12 w Sulistrowiczkach odbyło się wielkie święto. 25 lat czekaliśmy na ustanowienie sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach. Były to lata pełne nadziei i ofiarnego, duszpasterskiego trudu wspartego modlitwami. Dzięki dekretowi JE Bpa Józefa Kupnego, męża opatrznościowego dla całej Archidiecezji Wrocławskiej, nasze modlitwy zostały wysłuchane, a ustanowienie sanktuarium w Sulistrowiczkach stało się faktem.
5. 25-28 czerwca 2018 r. odbyło się kolejne rekolekcyjne spotkanie młodzieżowe pt. „Nie bój się Ducha" w ośrodku Caritas w Sulistrowiczkach, zorganizowane przez naszego wikarego, ks. Jakuba Bartczaka. Początek wakacji, młodzież, las i Duch Święty, czyli diecezjalne Dni Młodych. Modlitwa, ciekawi goście, konferencje, rozmowy na każdy temat, wartościowe filmy, dużo muzyki i na koniec - wejście na szczyt Ślęży.
6. 22 września 2018 ponad tysiąc młodych osób wzięło udział w Spotkaniu Młodych na Ślęży. Spotkanie rozpoczęło się w sobotę przed południem. Młodych odwiedził abp Józef Kupny, który poprowadził modlitwę Anioł Pański, pobłogosławił młodzież oraz poświęcił figury Matki Bożej i Św. Jana, ambonę oraz drogę krzyżowej. Po uroczystości odbyły się koncerty zespołów młodzieżowych.
7. 3 listopada 2018 r. w Częstochowie miał miejsce Akt Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski, Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sulistrowicach, Kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w Strzegomianach, Kościoła Nawiedzenia NMP na Ślęży oraz Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach. Zawierzenie parafii na Jasnej Górze dokonał proboszcz, ks. dr Ryszard Staszak. W tym samym dniu Matce Bożej Królowej Polski, Gminę Sobótka zawierzył burmistrz miasta i gminy, Pan mgr inż. Stanisław Dobrowolski.
8. 11 listopada 2018 r. w kościele na Ślęży odbył się patriotyczny koncert "Polska wolna - niepodległa" z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Koncert w wykonaniu znakomitych artystów: Marcin Sidor – skrzypce, Kamil Pawłowski – fortepian. W programie F. Chopin, H. Wieniawski, I.J. Paderewski, E. Młynarski, M.K. Oginski, a także autorskie opracowania polskiej muzyki tradycyjnej. Był to drugi z serii koncertów, podczas których została przeprowadzona zbiórka na budowę studni oraz kanalizacji na szczycie Ślęży.
9. W listopadzie TVP Wrocław nakręciła film o odbudowie kościoła na Ślęży oraz działalności duszpasterskiej Sulistrowickiej Parafii.
10. W noc wigilijną 24 grudnia 2018 r. o godz. 24.00 odbyła się Pasterka w kościele na szczycie Ślęży. Pasterka w Strzegomianach odbyła się o godz. 21.00, w Sulistrowiczkach (przy płonącym ognisku pasterskim) o godz. 22.00, w Sulistrowicach o godz. 24.00.
11. Miłośników Ziemi Ślężańskiej zapraszamy do udziału we Mszy Św. Sylwestrowej 31 grudnia 2018 r. o godz. 22.00. Po Mszy Św. Zapraszamy na ciepły posiłek, koncert kolęd oraz powitanie Nowego Roku przy lampce szampana.

Z kapłańskimi pozdrowieniami
Ks. dr Ryszard Staszak – Proboszcz
Ks. Jakub Bartczak - Wikariusz

Życzenia Bożonarodzeniowe

Niezgłębiony jest Bóg w swojej miłości! Oto przychodzi do nas wszystkich, daje nam siebie samego i zaprasza do życia wiecznego. W Święta Bożego Narodzenia doświadczymy Jego szczególnej obecności, ale wierzymy, że przychodzi On do nas nieustannie w każdej modlitwie, porywie serca, a przede wszystkim w Najświętszej Eucharystii. Pragnie tylko jednego: abyśmy Go przyjęli z taką miłością, na jaką potrafimy się zdobyć.

Przełamując wigilijny opłatek, życzymy Wam, drodzy wierni, parafianie oraz miłośnicy ziemi ślężańskiej, aby Chrystus napełnił Wasze serca niezachwianą nadzieją, która pozwoli pokonać wszelkie trudności, silną wiarą, która rozjaśni nawet najbardziej mroczne dni głęboką miłością.

Wszystkim życzymy, aby Święta Bożego Narodzenia upłynęły w atmosferze miłości, radości i życzliwości w gronie najbliższych oraz przyjaciół. A błogosławieństwo Bożej Dzieciny niech towarzyszy Wam przez cały 2019 rok.

z modlitwą i błogosławieństwem Wasi duszpasterze

ks. Ryszard Staszak, proboszcz
ks. Jakub Bartczak, wikariusz


UWAGA: Do poprawnej transmisji zalecana jest aktualna wtyczka Adobe® Flash® Player >>

Napisali o nas:

  Nowy Rok na Ślęży - Gość Niedzielny
  Radio Rodzina - 7 sierpnia 2017
  Sylwester na Ślęży 2017 - Gość Niedzielny
  Gość Niedzielny - 10 stycznia 2016
  gazetadolnyslask.pl - 25 stycznia 2015
  Tygodnik Niedziela - 21 grudnia 2014
  Radio Rodzina - 4 grudnia 2014
  Gość Niedzielny - 10 sierpnia 2014
  Tygodnik Niedziela - 1 grudnia 2013
  Gość Niedzielny - 17 listopada 2013
  Gość Niedzielny - 28 lipca 2013
  Gazeta Wyborcza - 13 czerwca 2013
  Gość Niedzielny - 7 kwietnia 2013
  Gazeta Wrocławska - 22 luty 2013
  Tygodnik Niedziela - nr 34/2012
  Tygodnik Niedziela - 21 sierpnia 2011