Etapy odbudowy

27 września 2012 r. decyzją Metropolity Wrocławskiego abp. Mariana Gołębiewskiego, kościół Nawiedzenia NMP na Ślęży został przekazany pod opiekę rzymsko-katolickiej Parafii w Sulistrowicach, jako czwarty kościół pomocniczy.


Rok 2013:

 1. 20 lutego 2013 r. uzyskaliśmy wpis do księgi wieczystej nieruchomości na Ślęży, która od tej pory stała się własnością Archidiecezji Wrocławskiej. W związku z tym musieliśmy zebrać cały komplet dokumentacji m. in. umowy prawne, od archeologów, konserwatora zabytków, wcześniejszy projekt remontu kościoła, zezwolenia na prowadzenie budowy.
 2. W pierwszym kwartale 2013 r. zabezpieczyliśmy przed zawaleniem ściany szczytowe świątyni oraz naruszone, na skutek prac archeologicznych w latach 2004 - 2006 fundamenty i statykę kościoła, a także ołtarza głównego i chóru.
 3. W lipcu 2013 r. wykonaliśmy kompleksową dokumentację techniczną kościoła, wieży konstrukcji stalowej stropu w nawie głównej oraz ratunkowych grodzic zabezpieczających kościół przed katastrofą budowlaną.
 4. We wrześniu 2013 r. wykonaliśmy dokumentację elektryczną, następnie podłączyliśmy świątynię do sieci energetycznej.
 5. W październiku 2013 r. odnowiliśmy i zabezpieczyliśmy zabytkowe schody oraz mur oporowy wokół kościoła. Do tej pory schody porastała roślinność, rozsadzając je od środka, a na murze rosły drzewa.
 6. Również w październiku 2013 r. ustawiliśmy nefrytowy ołtarz polowy i lektorium wraz z drewnianym daszkiem, zabezpieczającym przed deszczem i słońcem, tak by móc swobodnie celebrować Mszę Św., która odtąd była odprawiana na schodach przed kościołem w każdą niedzielę i święta.
 7. W grudniu 2013 r. wykonaliśmy konstrukcję stalową pod płytę stropową. Zamontowaliśmy stalowe grodzie zabezpieczające skarpę, na której spoczywa zabytkowy granitowy ołtarz oraz chór. Na ten cel udało się pozyskać dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 65 tys. zł.
 8. Ponadto w grudniu 2013 r. udało się uratować ołtarz główny kościoła.

Rok 2014

 1. Z początkiem 2014 r. przygotowaliśmy medale wybite w srebrze (próba Ag 0,999 potwierdzona Świadectwem Badania) na rzecz ratowania kościoła na Ślęży, następnie rozpoczęliśmy ich sprzedaż.
 2. W marcu 2014 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie rozpatrzyło nasz wniosek o dotację w programie "Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków" na rzecz remontu Kościoła na Ślęży, i przyznało na ten cel dofinansowanie w wysokości 40 tys. zł. Otrzymaliśmy również dotację w wysokości 43 tys. zł przyznaną przez Burmistrza Pana Stanisława Dobrowolskiego oraz Radę Miasta i Gminy Sobótka na remont wieży kościoła na Ślęży.
 3. W kwietniu 2014 r. rozpoczęliśmy prace związane z renowacją wieży widokowej, która będzie dostępna dla zwiedzających. Ustawiliśmy rusztowanie przed położeniem nowych krokwi na dachu oraz blachy tytanowo-cynkowej, następnie nowymi cegłami klinkierowymi uzupełniliśmy zmurszałe cegły. Ponadto przygotowaliśmy materiały na położenie płyty żelbetowo - szklanej na konstrukcji stalowej.
 4. Ponadto w kwietniu 2014 r. zabezpieczyliśmy wykopaliska archeologiczne przed rozpadem, m. in. uzupełniliśmy bramę wejściową średniowiecznego zamku oraz absydy pierwotnego kościoła romańskiego z XII wieku. Równolegle trwały prace związane z renowacją wieży widokowej kościoła na Ślęży.
 5. W maju 2014 r. na zewnątrz kościoła ustawiliśmy ławki, ufundowane przez leśników z Miękini, aby wierni mogli uczestniczyć w niedzielnych nabożeństwach. Ponadto zakupiliśmy 120 mkw płyt granitowych na posadzkę kościoła.
 6. W czerwcu 2014 r. chcąc zabezpieczyć się przed aktami wandalizmu, zamontowaliśmy kamery wewnątrz oraz na zewnątrz świątyni.
 7. W lipcu 2014 r. wykonaliśmy oświetlenie podziemnych reliktów, wzmocniliśmy również konstrukcję schodów ołtarza. Na konstrukcji stalowej położyliśmy blachę oraz zbrojenie.
 8. 10 sierpnia 2014 r. w ołtarzu kościoła na Ślęzy zamontowaliśmy 7 ikon - Zwiastowanie NMP, Nawiedzenie NMP, Narodzenie Jezusa, Cud w Kanie Galilejskiej, Ukrzyżowanie Jezusa . Zmartwychwstanie, Ostatnia Wieczerza. Są to repliki ikon bizantyjskich z XII w.
 9. Pod koniec sierpnia 2014 r. zabezpieczyliśmy przed osuwaniem się, skarpę pod kościołem poprzez nasadzenie ok. 100 krzewów jałowca i kosodrzewiny.
 10. 11 września 2014 r. zakończyliśmy betonowanie stropu wewnątrz świątyni. Prace w bardzo trudnych warunkach - na szczycie Ślęży, na wysokości 718m ! wykonała firma Sanbet. Przed rozpoczęciem geodeci wypoziomowali posadzkę kościoła oraz przygotowano teren pod pompę do betonu. Następnie kilkunastometrowym rękawem przetransportowano płynny beton na wysokość kościoła. Na stropie świątyni całość siatki stalowej została zawibrowana. Zużyliśmy ponad 48 ton betonu! Po zakończeniu prac teren przed kościołem został wyrównany, posprzątany oraz została posiana trawa.
 11. 15 września 2014 r. wybraliśmy projekt ołtarza soborowego do kościoła na Ślęży, którego autorem jest rzeźbiarz Jerzy Bokrzycki. Ołtarz w postaci krzewu gorejącego będzie wykonany ze stali nierdzewnej, natomiast mensa ołtarzowa - z hartowanego szkła.
 12. 22 września 2014 r. zakończyliśmy ostatni etap prac betoniarskich wewnątrz kościoła - zabetonowanie konstrukcji stalowej schodów przed ołtarzem głównym. Na ten cel zużyliśmy 10 ton betonu płynnego. Prace zafundował sponsor - firma Sanbet.
 13. Niedziela 28 września 2014 r. na zawsze zapisze się w naszej pamięci gdyż o godz. 14.00 odbyła się pierwsza po 10-ciu latach, historyczna Msza Święta wewnątrz kościoła na Ślęży. Mszy przewodniczył ksiądz proboszcz. W uroczystości wzięło udział ponad 100 osób.
 14. 4 października 2014 r. w miejscu, w którym pierwotnie znajdował się Krzyż Misyjny - przed głównym wejściem do Kościoła na szczycie Ślęży - został postawiony nowy. Pierwszy krzyż został wzniesiony w XVII wieku. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku został zniszczony przez nieznanych sprawców, obecnie zaś znajduje się wewnątrz świątyni. Po latach krzyż powrócił na swoje historyczne miejsce.
 15. Na początku listopada 2014 r. ustawiono konfesjonał podarowany przez Siostry Nazaretanki z Wrocławia. Ponadto siostry ofiarowały stacje drogi krzyżowej, która zostanie umieszczona na bocznej, prawej ścianie kościoła.
 16. 14 listopada 2014 r. wykonaliśmy nowe granitowe schody prowadzące do podziemi. Wkrótce podziemia zostaną udostępnione dla zwiedzających.
 17. 20 listopada 2014 r. zakończyliśmy prace związane z remontem zakrystii. Wykonaliśmy m. in. osuszanie, tynkowanie, malowanie, konserwację zabytkowego portalu oraz misę „lavabo", a także renowację witrażowych okien. Ponadto zakupiliśmy zabytkowe, dębowe meble liturgiczne oraz wykonaliśmy instalację elektryczną wewnątrz zakrystii.
 18. 22 listopada 2014 r. zostały ukończone prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznej wewnątrz całego kościoła na Ślęży (oświetlenie podziemi, wieży, ołtarza, wejścia do kościoła, prezbiterium, nawy głównej oraz zakrystii, w której znajduje się tablica rozdzielcza). Ponadto zakupiliśmy i zamontowaliśmy nagłośnienie, w tym 7 głośników, wzmacniacz oraz mikrofony.
 19. 24 listopada 2014 r. ukończyliśmy prace budowlane przy renowacji wieży widokowej. Wymieniliśmy - na dębowe - wszystkie okna i drzwi prowadzące na wieżę kościoła oraz na galerii. Wykonaliśmy też renowację zabytkowych schodów, konstrukcji stalowej oraz balustrady. Ściany wieży uzupełniliśmy nowymi tynkami i pomalowaliśmy. Przy wejściu na szczyt wieży wykonaliśmy nowy podest oraz nową podłogę na całej galerii widokowej z desek dębowych o grubości 6 cm. Odrestaurowaliśmy metalową barierkę, drewnianą poręcz oraz krzyż i cegły na szczycie wieży. Całość została zaimpregnowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków we Wrocławiu.
 20. 8 grudnia 2014 r. odbył się odbiór wieży przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 21. Pod koniec 2014 r. do nagłośnienia kościoła podłączyliśmy organy Johanusa.
 22. Na przełomie 2014 / 2015 r. na ścianie frontowej kościoła zamontowaliśmy - wcześniej zniszczone - tablice informacyjne, przedstawiające historię świątyni na Ślęży w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim.

Rok 2015

 1. W Sylwestrowej Mszy Świętej na szczycie Ślęży uczestniczyło ponad 200 osób. Na żywo w internecie oglądało nas ok. 400 osób.
 2. Pod koniec stycznia 2015 r. nagraliśmy film opowiadający historię odbudowy Kościoła na szczycie Ślęży.
  10 lutego 2015 r. zamontowaliśmy metalową balustradę przy zabytkowych schodach prowadzących do świątyni.
 3. 15 lutego 2015 r. na frontowej ścianie kościoła zawiesiliśmy nowy banner oraz tablice informacyjne przedstawiające historię kościoła w trzech językach
 4. 20 lutego 2015 r. rozpoczęliśmy prace związane z ułożeniem granitowej posadzki wewnątrz kościoła. Spośród zniszczonych XVII wiecznych zabytkowych płyt udało nam się odzyskać i odrestaurować ok. 20%. Zostały one umieszczone w przedniej części kościoła (pod chórem) - w miejscu, w którym nie były prowadzone badania archeologiczne - oraz przy wejściu do zakrystii. Pozostałą część posadzki uzupełniliśmy nowymi płytami granitowymi.
 5. 24 lutego 2015 r. w miejscu starych, spróchniałych drzwi do zakrystii zamontowaliśmy nowe, wykonane z drewna dębowego
 6. 28 lutego 2015 r. odrestaurowaliśmy zabytkowy portal nad drzwiami wejściowym do zakrystii oraz misę lavabo. Zakrystia została osuszona, odgrzybiona oraz pomalowana.
 7. 1 marca 2015 r. zakończyliśmy prace związane z nagłośnieniem w całym kościele oraz oświetleniem w podziemiach i na wieży.
 8. 5 marca 2015 r. w jednej z nisz ściany bocznej zamontowaliśmy herb Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego Józefa Kupnego - patrona odbudowy kościoła na Ślęży.
 9. 10 marca 2015 r. Rozpoczęliśmy montaż promienników grzewczych. Ponadto obok wzmacniacza umieściliśmy rozdzielnicę, a w tylnej części kościoła - licznik prądu.
 10. 12 marca 2015 dla zwiększenia bezpieczeństwa zwiedzających w podziemiach świątyni wykonaliśmy chodnik. Do jego części wykorzystaliśmy zniszczone płyty posadzki. Przy ścieżce zwiedzania - w najważniejszych historycznie miejscach - zamontowaliśmy tablice informujące.
 11. 15 marca 2015 r. na chórze powiesiliśmy nowy obraz przedstawiający Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny - patronkę kościoła. Organy Johanusa zostały podłączone do nagłośnienia sieciowego.
 12. 20 marca 2015 r. wymieniliśmy - na dębowe - wszystkie okna i drzwi prowadzące na wieżę kościoła oraz na galerii. Wykonaliśmy też renowację zabytkowych schodów, konstrukcji stalowej oraz balustrady. Ściany wieży uzupełniliśmy nowymi tynkami i pomalowaliśmy.
 13. 25 marca 2015 r. przy wejściu na szczyt wieży wykonaliśmy nowy podest oraz nową podłogę na całej galerii widokowej z desek dębowych o grubości 6 cm. Odrestaurowaliśmy metalową barierkę, drewnianą poręcz oraz krzyż i cegły na szczycie wieży. Całość została zaimpregnowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków we Wrocławiu.
 14. W marcu 2015 r. w związku z dużą wilgocią panującą na szczycie Ślęży udrożniliśmy wentylację kościoła (powstałą jeszcze w XIX wieku) oraz zainstalowaliśmy mechaniczną wentylację osuszającą podziemia. Konstruktorzy kościoła na Ślęży już w XIX w. mieli świadomość surowych warunków atmosferycznych - w tym wilgoci - panujących na szczycie Ślęży. W związku z tym zamontowali otwory przepływu powietrza wewnątrz ścian świątyni. Dotarliśmy do dokumentacji konstrukcji kościoła z tamtego okresu, następnie udrożniliśmy pierwotną wentylację - naprawiliśmy uszkodzoną część poszycia dachu, przez którą woda spływała po ścianach oraz wewnątrz murów powodując zawilgocenie (m.in. ścianę nad głównym ołtarzem). Następnie w odpowiednich miejscach udrożniliśmy otwory wentylacyjne wewnątrz i na zewnątrz świątyni, po czym zabraliśmy się za osuszenie, uzupełnienie ubytków oraz malowanie ściany ołtarzowej.
  Pod koniec marca 2015 r. zainstalowaliśmy mechaniczną wentylację osuszającą podziemia świątyni. Dzięki temu, mimo wilgotnego mikroklimatu panującego na szczycie Ślęży, wewnątrz kościoła nie czuć już nieprzyjemnego zapachu stęchlizny, a wilgotność utrzymuje się na dobrym, niskim poziomie.
 15. 10 kwietnia 2015 r. zakończyliśmy malowanie wnętrza kościoła. Po uprzednim osuszeniu pomalowana została frontowa ściana ołtarzowa, a także okiennice oraz tylna część kościoła.
 16. 15 kwietnia 2015 r. odrestaurowaliśmy i zaimpregnowaliśmy części drewniane: kolumny podtrzymujące chór, posadzkę i balustradę chóru, drzwi i schody prowadzące na wieżę, oraz posadzkę tarasu galerii widokowej.
 17. 17 kwietnia 2015 r. zakończyliśmy prace związane z ułożeniem granitowej posadzki wewnątrz kościoła. Ponadto zamontowaliśmy szklaną płytę, przez którą można podziwiać relikty pierwotnego kościoła z XII w. oraz średniowiecznego zamku z XIV w.
 18. 27 kwietnia 2015 r. Radio Rodzina gościło Księdza dra Ryszarda Staszaka - gospodarza kościoła na Ślęży, proboszcza Parafii w Sulistrowicach, oraz Pana Andrzeja Szawana - byłego Starosty Powiatu Wrocławskiego.
  1 maja 2015 r. Metropolita wrocławski Abp Józef Kupny rekonsekrował i poświęcił kościół na szczycie Ślęży. W uroczystościach uczestniczyło setki Dolnoślązaków. Główne uroczystości poprzedziły występy zespołu ludowego „Dolnoślązacy" oraz „Zayazd" – Bożeny i Lecha Makowieckich z Gdyni. Artystów słuchało setki osób, które na szczyt góry dowoził specjalny autobus. Uroczystość była transmitowana na żywo w Radiu Rodzina oraz online przez stronę internetową www.sleza.info
 19. W związku ze śmiercią 7 maja 2015 r. w wieku 91 lat Ojca bpa Józefa Pazdura, który oprócz realizacji wielu zadań duszpasterskich był ściśle związany ze Ślężą, w naszej parafii odbyły się Msze Święte w intencji Ś.P. Biskupa.
 20. 14 maja 2015 r. rozpoczęliśmy II etap odbudowy kościoła na Ślęży, tj. osuszenie, odgrzybienie i zabezpieczenie murów zewnętrznych kościoła, uzupełnienie ubytków, odwodnienie podestów na zabytkowych schodach, a także wykonanie izolacji i ogrzewania.
 21. 29 maja 2015 r. odbył się pierwszy w powojennej historii kościoła ślub na szczycie Ślęży
 22. 20 czerwca 2015r. w ramach „Nocy kościołów" odbyło się wieczorne nabożeństwo w kaplicy w Sulistrowiczkach oraz nocne na szczycie Ślęży
 23. Pod koniec czerwca 2015 r. w kościele na Ślęzy odbył się koncert hip-hopowy ks. Jakuba Bartczaka
  W niedzielę, 16 sierpnia 2015 r. po Mszy Św. odbył się koncert wrocławskiego zespołu N.O.E. Grupa muzyczna wykonuje utwory z gatunku christian rock.
 24. 13 sierpnia 2015 r. naszą wspólnotę parafialną i kościół na Ślęzy odwiedził Ks. kard. Joachim Meissner z Kolonii, orędownik na rzecz Pojednania Polsko-Niemieckiego, wraz z Ks. Abp. Józefem Kupnym – Metropolitą Wrocławskim, zaproszonymi gośćmi oraz redaktorami.
 25. 30 sierpnia 2015 r. zakończyliśmy prace kamieniarskie przy odwodnieniu zabytkowych murów krużganków, ułożyliśmy płyty na pierwszej platformie schodów oraz odnowiliśmy podesty na schodach kościoła na Ślęży. Wykorzystaliśmy w tym celu płyty posadzki kościoła, zniszczone podczas prac archeologicznych.
  Z początkiem września 2015 r. Ks. Abp Józef Kupny, Metropolita Wrocławski skierował do pracy duszpasterskiej w Sulistrowicach Ks. mgra Jakuba Bartczaka – wikariusza, wspaniałego duszpasterza młodzieży.
 26. 10 września 2015 r. zabezpieczyliśmy fundamenty kościoła przed wodami opadowymi. Dotychczas podczas każdej burzy setki hektolitrów wody dostawało się pod fundamenty kościoła.
  26 września 2015 r. odbyło się "Spotkanie Młodych Archidiecezji Wrocławskiej" z okazji Światowych dni młodych oraz 1050 rocznicy Chrztu Polski na Wrocławskiej górze Tabor (Ślęży).
 27. 11 października 2015 r. w Sulistrowicach odbył się Dzień Papieski. Modlitwa, koncert, kremówki, konkurs wiedzy o Janie Pawle II. Spotkanie miało na celu przybliżyć postać Ojca Świętego.
 28. 5 listopada 2015 r. prace związane z zabezpieczeniem ściany wschodniej kościoła na Ślęży zostały zakończone. Ubytki frontowej ściany zewnętrznej zostały uzupełnione specjalną zaprawą konserwatorską Trass-Kalk Fugenmörtel. Ryzyko związane z samowolnym wypadaniem kamieni, które stwarzały zagrożenie dla odwiedzających kościół turystów zostało zażegnane.
 29. 7 listopada 2015 r. zakończyliśmy prace budowlane przy fugowaniu zewnętrznych oraz wewnętrznych ścian wieży widokowej.
 30. 11 listopada 2015 r. w kościele na Ślęży - w pierwszej bocznej nawie ołtarzowej - została zainstalowana kopia obrazu Matki Bożej Jana III Sobieskiego wraz z nastawą ołtarzową, ufundowaną przez ś.p. Sługi Bożego JE Ks. Biskupa Józefa Pazdura.
 31. 14 listopada 2015 r. w drugiej nawie kościoła zainstalowaliśmy obraz Matki Bożej Ślężańskiej "Zobtenberg Madonna", o której istnieniu w tym miejscu przed II Wojną Światową wspomniał ks. kard. Joachim Meissner z Kolonii, orędownik na rzecz Pojednania Polsko-Niemieckiego podczas wizyty w kościele na Ślęży.
 32. 15 listopada 2015 r. po Mszy Św. o godz. 14.00 w kościele na Ślęży odbył się się program patriotyczny „Bóg, honor, ojczyzna" w wykonaniu naszych dzieci. Była to okazja do zgłębienia historii.
  Pod koniec listopada 2015 r. rozpoczęliśmy prace związane z zabezpieczeniem murów zewnętrznych kościoła od strony zachodniej, północnej i południowej, a także prace stolarskie na chórze. W chwili obecnej w związku z zimowymi warunkami atmosferycznymi prace zostały zawieszone do wiosny.
 33. Z początkiem grudnia 2015 r. rozpoczęliśmy prace nad projektem wymiany rynien oraz rur spustowych w kościele na Ślęzy. Projekt obejmie również odbudowę i wzmocnienie zewnętrznych ław fundamentowych oraz murów krużganków podtrzymujących statykę kościoła, zapobiegających przed jego osiadaniem na skarpie.
 34. W chwili obecnej, w związku z brakiem funduszy na kolejne etapy prac, przygotowujemy dokumentację w sprawie dotacji na dalszy remont świątyni z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce.
 35. W niedzielę 15 listopada po Mszy Św. o godz. 14.00 w kościele na Ślęży odbył się się program patriotyczny „Bóg, honor, ojczyzna" w wykonaniu naszych dzieci. Była to okazja do zgłębienia historii.W noc wigilijną 24 grudnia 2015 o godz. 24.00 zapraszamy do udziału w Pasterce w kościele na szczycie Ślęży. Przed Mszą Św. o godz. 23.30 wystąpi wrocławski zespołu N.O.E z repertuarem kolęd. Grupa muzyczna wykonuje utwory z gatunku christian rock / pop.
 36. 10 grudnia 2015 r. na bocznej ścianie zamontowaliśmy telebim, na którym turyści zwiedzający kościół mogą obejrzeć historię odbudowy kościoła, relację z rekonsekracji oraz pozostałych koncertów i uroczystości, które miały miejsce w kościele na Ślęży. Podczas Mszy projektor służy do wyświetlania wersów pieści i psalmów na cały rok liturgiczny.
 37. W noc wigilijną 24 grudnia 2015 o godz. 24.00 w kościele na szczycie Ślęzy odbyła się uroczysta Pasterka. Przed Mszą Św. o godz. 23.30 wystąpił wrocławski zespołu N.O.E z repertuarem kolęd. Pasterka w Strzegomianach odbyła się o godz. 21.00, w Sulistrowiczkach (przy płonącym ognisku pasterskim) o godz. 22.00.
 38. W kościele na szczycie Ślęzy planowana jest Msza Św. Sylwestrowa 31 grudnia 2015 o godz. 22.00, wraz z powitaniem nowego 2016 roku.

Zobacz galerię odbudowy


UWAGA: Do poprawnej transmisji zalecana jest aktualna wtyczka Adobe® Flash® Player >>

Aktualności

Miłość, która uwodzi i zbawia
07 lipiec 2017

Pod górą Ślężą przez cały weekend trwał festiwal młodych "Effatha!". Uczestnicy pochylili się nad h [ ... ]

Jubileusze kapłańskie i... wymodlone sanktuarium
19 czerwiec 2017

Uroczystości jubileuszu 45-lecia kapłaństwa ks. dr. Ryszarda Staszaka i 10-lecia kapłaństwa ks. Jakuba B [ ... ]

Jubileusz święceń kapłańskich ks. Ryszarda i ogłos...
19 maj 2017

20 maja 2017 r. o godz. 11.00, w dniu jubileuszu 45. rocznicy święceń kapłańskich ks. proboszcza Ryszard [ ... ]

Zabezpieczenie ściany oraz groty przy schodach wej...
28 luty 2017

Informujemy, że zakończyliśmy prace związane z zabezpieczeniem ściany znajdującej się przy schodach prow [ ... ]

Napisali o nas - warto przeczytać:

Sylwester na Ślęży 2017 - Gość Niedzielny
  Gość Niedzielny - 10 stycznia 2016
  gazetadolnyslask.pl - 25 stycznia 2015
  Tygodnik Niedziela - 21 grudnia 2014
  Radio Rodzina - 4 grudnia 2014
  Gość Niedzielny - 10 sierpnia 2014
  Tygodnik Niedziela - 1 grudnia 2013
  Gość Niedzielny - 17 listopada 2013
  Gość Niedzielny - 28 lipca 2013
  Gazeta Wyborcza - 13 czerwca 2013
  Gość Niedzielny - 7 kwietnia 2013
  Gazeta Wrocławska - 22 luty 2013
  Tygodnik Niedziela - nr 34/2012
  Tygodnik Niedziela - 21 sierpnia 2011